Surgical procedure

Price (in PLN) no.of days staying as in-patient
 • breast lift
6 500 zł - 10 000 zł 1 day
 • breast augmentation
10 000 zł (okrągł)
14 000 zł (Vertexy)
2 days
 • breast reduction
7 000 zł - 10 000 zł 1 day
 • rhinoplasty
7 000 zł - 8 000 zł 1 day
 • korekcja małżowin usznych
jedno - 1 800 zł dwa - 3 500 zł ambulatoryjnie, bez pobytu
 • otoplasty
3000 zł
ambulatoryjnie, bez pobytu
 • upper eyelids
3500 zł ambulatoryjnie, bez pobytu
 • plower eyelids
5 500 zł 1 day
 • suction thigh / Liposuction /
5 000 zł 1 day
 • abdominal suction
5 000 zł 1 day
 • Abdominal + knees sucking
5 500 zł 1 day
 • dermolipectomia
7 000 zł - 9 000 zł 2 days
 • lipid transplantation
The first stage - 2 000 zł
for 6 months - 2 000 zł
aoutpatient, without a stay
 • lifting (without eyelids)
9 000 zł 2 days
 • plip augmentation (permanent)
1 350 zł
preparation for one year - 1 200 zł
outpatient, without a stay
 • dermabrazja
300 - 1 500 zł aoutpatient, without a stay
 • scar removal
200 - 1 000 zł aoutpatient, without a stay
 • signs
single - 200 zł dwatwo - three - 400 zł more than four - 500 zł + histopathology - 50 zł for each sample aoutpatient, without a stay
 • botox
500 zł
+ the cost of the formulation
 
 • hyperhidrosis treatment
pachy - 1 500 - 1 800 zł dłonie - 1 500 - 2 500 zł