• Surgery
  1. dr Wiesław Tondel
  • plastic surgery
  1. prof. Henryk Witmanowski
  2. dr Mikołaj Kubasik
  • hand surgery
  1. dr Marcin Nowak
  • Dermatology
  1. prof. Jerzy Bowszyc
  2. prof. Zygmunt Adamski
  3. prof. Ryszard Żaba
  4. dr Anna Chojecka-Adamska
  5. dr Grzegorz Grzybowski
  6. dr Magdalena Łuczkowska
  • gynecology
  1. prof. Jacek Koźlik
  2. dr Grażyna Jarząbek
  • interna-endocrinology
  1. dr Daria Baszko-Błaszyk
  • interna-gastroenterology
  1. dr Jacek Piątek
  • cardiology
  1. prof. Andrzej Tykarski
  2. dr Ewa Straburzyńska-Migaj
  3. doc. Krzysztof Błaszyk
  • neurology
  1. prof. Wojciech Kozubski
  • orthopedics
  1. dr Wojciech Jurasz
  • pediatrics
  1. prof. Jarosław Walkowiak
  • rheumatology
  1. prof. Włodzimierz Samborski
  • dietetics
  1. mgr inż. Iwona Koźlicka
  • urology
  1. dr Piotr Cieśliński