CEL ZABIEGU :

Przeszczep tkanki tłuszczowej własnej stosuje się celem wypełnienia głębokich zmarszczek twarzy (zmarszczki lwie, bruzdy nosowo-wargowe, fałdy wargowo-bródkowe), różnego rodzaju deficytów tkanek miękkich twarzy i innych okolic ciała. Własną tkankę tłuszczowa stosujemy także celem powiększenia ust.

TECHNIKI OPERACYJNE:

Znieczulenie: zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, u osób szczególnie wrażliwych możliwe zastosowanie preparatu znieczulającego EMLA. Zabieg polega na pobraniu przy użyciu odpowiednich sond tkanki tłuszczowej z różnych okolic ciała (brzuch, biodra, pośladki, kolana) i wszczepieniu jej w okolice poddawane korekcji.

OPIEKA POOPERACYJNA :

Zdjęcie plastrów, w przypadku ich zastosowania następuje po 3 dniach. Codzienna zmiana opatrunków w miejscach wprowadzenia sondy do pobierania tkanki tłuszczowej.

MOŻLIWE POWIKŁANIA :

Zabieg trwa 1-1,5 godziny i obarczony jest niewielkim ryzykiem. Powikłania pojawiają się relatywnie rzadko i są stosunkowo niegroźne. Prawie zawsze pojawia się obrzęk i duże krwiaki w okolicy z której pobrano tkankę tłuszczową oraz małe krwiaki w miejscu podania tkanki tłuszczowej. Infekcje zdarzają się niezwykle rzadko i leczone mogą być antybiotykami.

Uwaga! Zaledwie 40-50% wstrzykiwanego tłuszczu ulega wgojeniu, dając trwały efekt wypełnienia, stąd zwykle zalecany jest zabieg uzupełniający po 3-6 miesiącach.

CZAS POBYTU W SZPITALU:

Ambulatoryjnie

CZAS REKONWALESCENCJI:

Powrót do pełnej sprawności po ok. 3 dniach. Efekt wypełnienia utrzymuje się przez okres nawet kilku lat.

PRZYGOTOWANIA DO ZABIEGU:

Na 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem należy odstawić palenie papierosów oraz odstawić wszystkie leki wpływające na krzepliwość krwi (Aspiryna, NLPZ, preparaty witaminowe). Ogólnie dobry stan zdrowia i prawidłowe wyniki badań laboratoryjnych są zasadniczym warunkiem przeprowadzenia zabiegu. Labilność emocjonalna i brak konkretnych oczekiwań (lub wygórowane) odnośnie ostatecznego efektu zabiegu mogą być przeciwwskazaniem do jego przeprowadzenia.

WYMAGANE BADANIA :

  • Morfologia,
  • INR, APTT – parametry krzepnięcia krwi,
  • HbS, HCV.

PRPRZECIWWSKAZANIA :

Zaburzenia krzepliwości, nieuregulowane ciśnienie, niewyrównana cukrzyca, infekcje okolicy operowanej stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do zabiegu.

KOSZT ZABIEGIU :

Ceny podane w cenniku, do zabiegów estetycznych należy doliczyć 23% VAT.

Plastyka piersi

polega na operacyjnym przywróceniu lub nadaniu idealnego kształtu piersiom, które utraciły swój dobry wygląd. Zabieg dotyczy kobiet, których piersi utraciły jędrność i ładny kształt wskutek np. długotrwałego karmienia lub kobiet, które nie są zadowolone zarówno z wielkości jak i ich kształtu. Często zabieg przebiega bez naruszenia samego gruczołu, co umożliwia późniejsze karmienie piersią. Nie jest też przeszkodą w ocenie badań obrazowych. Efekt utrzymuje się zwykle przez okres kilku do kilkunastu lat i zależy od wielu czynników m.in. elastyczności skóry, zmian masy ciała pacjentki czy przebytych kolejnych ciąż. W wyniku zabiegu zawsze pozostaje blizna, która zazwyczaj jest mało widoczna.

Zabiegi dotyczą zarówno ich podniesienia (liftingu) jak i ich powiększania (augmentacji). Zabiegi obok poprawy wyglądu poprawiają samopoczucie i podnoszą samoocenę pacjentki. W celu powiększenia małych piersi i podniesienia minimalnie opadniętych używa się silikonowych implantów piersiowych lub tkanki tłuszczowej własnej, pobranej od pacjentki. Implanty silikonowe mają różny kształt; są okrągłe lub przypominają naturalny wygląd piersi (anatomiczne).

Implanty wypełnione są żelem silikonowym lub solą fizjologiczną, mają też różną wysokość (projekcję) w zakresie od niskich do ekstra wysokich. Ich powierzchnia może być gładka, teksturowana lub pokryta poliuretanem. Droga umieszczenia implantów (z cięcia okołootoczkowego, w fałdzie podpiersiowym lub z dostępu pachowego) i struktura ich powierzchni mają decydujący wpływ na nasilenie powstawania łącznotkankowej torebki włóknistej, jako reakcji na ciało obce jakim jest implant.

Dobór wielkości implantów odbywa się wieloma metodami (systemy obrazowania trójwymiarowego, sizery), ale decydujący głos ma oczywiście pacjentka. Inną metodą jest wykorzystanie własnej (autogennej) tkanki tłuszczowej, pozyskiwanej metodą liposukcji. Pomocne jest wykorzystanie systemu Brava, zwiększającego kopertę skórną okolicy piersi, przy wykorzystaniu zjawiska podciśnienia. Wszystkie opisane metody służą obiektywnej poprawie wyglądu piersi, a przez to podniesieniu subiektywnej dobrej samooceny pacjentki.


PURPOSE :

Removal of excess fat tissue from areas in which it has bad cosmetic effects (i.e. abdomen, hips, knees, chin/neck, thighs). Change of body contour in a given area. Sculpting of a given body area and figure modeling

INDICATIONS:

Excessive fat accumulation in selected body areas causing visible cosmetic defects in a person with a relatively good body structure.

PROCEDURES :

anesthesia : local, general, or epidural
procedure:Probes and suction pumps are used to remove excess fat tissue from selected areas of the body. They type of equipment used during the procedure does not affect the surgery.
The procedure involves first soaking the tissues to be operated in fluids allowing for good anesthesia of the area, which also decreases blood flow and leads to fewer incidences of edema and/or bruising. Individuals with elastic, tight skin with fat deposits in the abovementioned areas are excellent candidates for this procedure. Overweight individuals or those with loose skin with stretch marks may require additional corrective procedures to obtain the maximal effect.
A small incision (2-3mm) allows the introduction of a probe into subcutaneous fat tissue and its suctioning into a container that is used to determine the amount of fat removed. During a single procedure we suction approximately 50mL of fat per 1kg of the patient's body weight, which is safe for the patient. After the procedure, dressings are placed over the incision sites and a compression bandage is placed on these dressings; the compression bandage must be used continuously for 4 weeks

POST OPERATIVE CARE :

hA compression bandage/garment is placed over the operated area both to prevent complications (hematoma, hemorrhage) and to help sculpt the operated area. The patient may only take the compression bandage off to wash (showers only) for a period of 4 weeks. Mild to moderate pain can be expected and is managed with painkillers (avoid salicylates, i.e. aspirin). The patient should avoid heavy physical work and heavy exercise for a period of 3 months.

POSSIBLE COMPLICATIONS:

hematomas, infections, bad wound healing
This procedure does not have an increased risk of complications than any other surgical procedure of similar extent, while the rist of fat emboli is lesser than the risk seen after, for example, bone breaks, gynecologic or surgical procedures. Of significance are proper qualification to surgery and strict adherence to the pre-, intra-, and post-operative requirements. Surgical risk is increased by suctioning higher-than-recommended amounts of fat tissue or coexistance of another condition (i.e. diabetes mellitus).
The patient may feel mild to moderate pain and the operated area can be bruised for approximately 2 weeks. Areas that feel uneven or thicker resolve over time.

LENGTS OF TIME PATIENT MUST REMAIN AFTER THE PROCEDURE:

usually 2 days

TIME NEED FOR RECUPERATION:

Positive effects of the procedure are seen in about 3 weeks, once bruising and edema resolve.
This procedure is a way to model specific areas ofhte body in order to obtain the desired cosmetic effect and should not be treated as a weight loss method. Compressive bandages must be worn continuously for 4 weeks. A follow-up visit is necessary 1 week after the procedure and at 3 months postoperatively. The lentgh of time required for recovery depends on the treated area; in the case of chin/neck or knee liposuction, recovery time can be just a few days.

PRE-OPEERATIVE PREPARATION:

Medication that can affect clotting (salicylates i.e. aspirin) cannot be used for the 3 weeks preceding the procedure. Smoking cessation is necessary in the case of extensive procedures. The patient should be of overall good health and have normal results in the recommended preoperative tests.

REQUIRED TEST :

blood morphology, blood type, bleeding time, clotting time, EKG

CONTRAINDICATIONS:

uhypertension, hypotension, coagulopathies, vascular hemorrhagic diathesis, uncontrolled diabetes mellitus, infection of the area to be treated, deep vein thrombosis (including history of)

COST:

Please see the price list


PURPOSE :

Removal of excess fat tissue and flabby skin from the arm and thigh areas.

INDICATIONS:

Flabby skin in the arm and/or thigh areas due to weight loss or aging; reduction of this skin is resistant to physical therapy and/or exercise.

PROCEDURES :

anesthesia : local or general
procedure:the incision is made in a natural skin fold to obtain good cosmetic effects, which in big part depend on the characteristics of the skin of each individual. There is usually considerable scarring in the operated area, but the final cosmetic effects tend to be good.In the case of excessive fat tissue we can also perform liposuction (see liposuction).

POST OPERATIVE CARE :

Compression bandages on the operated area. Stitches are removed 7-10 days after the procedure.

POSSIBLE COMPLICATIONS:

hematomas, infection

LENGTS OF TIME PATIENT MUST REMAIN AFTER THE PROCEDURE:

1 day

TIME NEED FOR RECUPERATION:

The patient can resume normal function after about 2 weeks. Stitches are removed 7-10 days after the procedure

PRE-OPEERATIVE PREPARATION:

None

REQUIRED TEST :

bleeding time, clotting time

CONTRAINDICATIONS:

Contraindications are the same as those for general surgical procedures.

COST:

Please see the price list


PURPOSE :

Removal of excess fat tissue from areas in which it has bad cosmetic effects (i.e. abdomen, hips, knees, chin/neck, thighs). Change of body contour in a given area. Sculpting of a given body area and figure modeling

INDICATIONS:

Excessive fat accumulation in selected body areas causing visible cosmetic defects in a person with a relatively good body structure.

PROCEDURES :

anesthesia : local, general, or epidural
procedure:Probes and suction pumps are used to remove excess fat tissue from selected areas of the body. They type of equipment used during the procedure does not affect the surgery.
The procedure involves first soaking the tissues to be operated in fluids allowing for good anesthesia of the area, which also decreases blood flow and leads to fewer incidences of edema and/or bruising. Individuals with elastic, tight skin with fat deposits in the abovementioned areas are excellent candidates for this procedure. Overweight individuals or those with loose skin with stretch marks may require additional corrective procedures to obtain the maximal effect.
A small incision (2-3mm) allows the introduction of a probe into subcutaneous fat tissue and its suctioning into a container that is used to determine the amount of fat removed. During a single procedure we suction approximately 50mL of fat per 1kg of the patient's body weight, which is safe for the patient. After the procedure, dressings are placed over the incision sites and a compression bandage is placed on these dressings; the compression bandage must be used continuously for 4 weeks

POST OPERATIVE CARE :

hA compression bandage/garment is placed over the operated area both to prevent complications (hematoma, hemorrhage) and to help sculpt the operated area. The patient may only take the compression bandage off to wash (showers only) for a period of 4 weeks. Mild to moderate pain can be expected and is managed with painkillers (avoid salicylates, i.e. aspirin). The patient should avoid heavy physical work and heavy exercise for a period of 3 months.

POSSIBLE COMPLICATIONS:

hematomas, infections, bad wound healing
This procedure does not have an increased risk of complications than any other surgical procedure of similar extent, while the rist of fat emboli is lesser than the risk seen after, for example, bone breaks, gynecologic or surgical procedures. Of significance are proper qualification to surgery and strict adherence to the pre-, intra-, and post-operative requirements. Surgical risk is increased by suctioning higher-than-recommended amounts of fat tissue or coexistance of another condition (i.e. diabetes mellitus).
The patient may feel mild to moderate pain and the operated area can be bruised for approximately 2 weeks. Areas that feel uneven or thicker resolve over time.

LENGTS OF TIME PATIENT MUST REMAIN AFTER THE PROCEDURE:

usually 2 days

TIME NEED FOR RECUPERATION:

Positive effects of the procedure are seen in about 3 weeks, once bruising and edema resolve.
This procedure is a way to model specific areas ofhte body in order to obtain the desired cosmetic effect and should not be treated as a weight loss method. Compressive bandages must be worn continuously for 4 weeks. A follow-up visit is necessary 1 week after the procedure and at 3 months postoperatively. The lentgh of time required for recovery depends on the treated area; in the case of chin/neck or knee liposuction, recovery time can be just a few days.

PRE-OPEERATIVE PREPARATION:

Medication that can affect clotting (salicylates i.e. aspirin) cannot be used for the 3 weeks preceding the procedure. Smoking cessation is necessary in the case of extensive procedures. The patient should be of overall good health and have normal results in the recommended preoperative tests.

REQUIRED TEST :

blood morphology, blood type, bleeding time, clotting time, EKG

CONTRAINDICATIONS:

uhypertension, hypotension, coagulopathies, vascular hemorrhagic diathesis, uncontrolled diabetes mellitus, infection of the area to be treated, deep vein thrombosis (including history of)

COST:

Please see the price list


PURPOSE :

Removal of excess fat tissue and skin following lipectomy (liposuction) For more information see abdominoplasty - tummy tuck

COST:

Please see the price list


PURPOSE :

removal of extraneous fat and skin from the lower and mid-abdominal areas, followed by reconstruction of the rectus abdominis muscle

INDICATIONS:

extra fat and skin as a result of, for example, many pregnancies, decreased abdominal skin elasticity due to aging, or rapid weight loss; this extra fat and skin may be resistant to reduction by exercise or dietary methods

PROCEDURES :

anesthesia : general or epidural, lasting approximately 3 hours
procedure:the incision is made in the lower abdomen, from the left to the right anterior iliac spine. It is often necessary to move the skin surrounding the belly button - in this case, an incision is made around the belly button. The extra tissue is removed from the lower abdominal incision to the arch of the ribcage and the lower border of the sternum, taking particular care not to damage the perforating blood vessels in this region as they may later be a site of bleeding. A weakening of the abdominal muscles, with the possibility of subsequent herniation or muscle dysjunction which may need to be treated surgically, are seen frequently. Excess fat tissue is removed using an electric scalpel or by lipectomy (suctioning of fat tissue).
There is a possibility that the belly button will not need to be replanted, but other times it may be necessary to reconstruct the belly button.
The wound is sutured by layers and Redon drains are placed in the area for 1-2 days

POST OPERATIVE CARE :

There is a dressing directly on the wound, and the entire abdomen is dressed with a tension bandage (abdominal tension bandage) that must be worn for about 2 weeks. Because the skin remains slightly taut after the procedure, complete straightening of the body can be accomplished after the 3rd postoperative day. Pain and abnormal sensation from the operated area are frequently seen in this procedure and should resolve within a few weeks.

POSSIBLE COMPLICATIONS:

Abdominal plastic surgery is a major procedure and therefore has a high risk of surgical complications. This surgery is not a weight loss method. Complications and undesired results are rarely seen, with the most dangerous being fat embolism, various infections, and hematomas all of which can nullify the cosmetic effect of the procedure. A large or unsatisfactory scar or necrosis of the wound and surrounding skin may also occur.

LENGTS OF TIME PATIENT MUST REMAIN AFTER THE PROCEDURE:

usually 2 days

TIME NEED FOR RECUPERATION:

Full function is obtained after about 3 months. In the meantime, the patient must not overexert herself.

PRE-OPEERATIVE PREPARATION:

Cleaning of the bowel (special at-home preparation or enema the day before surgery) is necessary as this procedure may require opening the peritoneum. Low molecular weight heparin and/or compression stockings may also be necessary to decrease the risk of vein thrombosis. Shortly preceding the procedure, about 1 week, it is necessary to avoid long travel and air flights.

REQUIRED TEST :

abdominal ultrasound, blood morphology, blood type, bleeding time, clotting time, urinalysis, EKG

CONTRAINDICATIONS:

uncontrolled hypertension, diabetes mellitus, hyperthyroidism, coagulopathies, vascular hemorrhagic diathesis, emotional instability, deep vein thrombosis (including history of), use of salicylates (i.e. aspirin)

COST:

Please see the price list


PURPOSE :

Breast reconstruction after breast resection (i.e. due to breast cancer) or due to congenital abnormalities of the breasts (lack of breasts, lack or dysmorphic breasts, lack or dysmorphic nipples and/or aureola)

PROCEDURES :

anesthesia : general
procedure: this procedure should be performed at least 6 months after the resection and requires the use of expanders (which slowly stretch the tissue) and silicone implants. In cases where the second breast is large it can also be reduced. Reconstruction of the nipple and aureola are also possible, although a good cosmetic effect can be obtained by tattoo. The length of time expanders are in use depends on the expected amount of tissue enlargement and tends to last several weeks.

POST OPERATIVE CARE :

special bra + elastic bandage
The patient must sleep on her back or side for at least 1 month.
In the case of implants placed under the pectoralis major muscle, there is a lot of pain that may require painkillers. For her own safety and comfort, the patient stays in the hospital for 2 days (minimize complications, pain control)

POSSIBLE COMPLICATIONS:

The procedure lasts 1-1.5 hours and does not carry much risk. As with any surgical procedure, there is the possibility of hemorrhage, hematomas, and infections around the implant or site of incision. Complications are seen very rarely and are relatively non-threatening. Infections can be treated with antibiotics, or the implant may be removed and replaced with a new one once the infection is treated. Implants are foreign bodies, so a fibroid cyst may be formed, which requires surgical removal of the cyst.

LENGTS OF TIME PATIENT MUST REMAIN AFTER THE PROCEDURE:

2 days

TIME NEED FOR RECUPERATION:

The patient is forbidden from raising her shoulders for 6-8 weeks and from sports (swimming, aerobics, weightlifting, etc.) for 3 months. Heavy physical exertion is contraindicated. The final effect of the procedure is seen after a few weeks. Normal activities may be resumed 7-10 days after the procedure.

PRE-OPEERATIVE PREPARATION:

It is best to perform the surgery 2 weeks into the menstrual cycle, 6 months after stopping breastfeeding, and/or after the last planned birth of a child. The patient must quit smoking at least 2 weeks prior to the procedure, and no medications affecting coagulation may be used (ex. Aspirin). The patient must be in overall good health, and laboratory test results must be within normal limits. Emotional unsteadiness and lack of specific expectations (or unrealistic expectations), of the final effect of the procedure on the part of the patient may be contraindications for going ahead with the surgery.

REQUIRED TEST :

coagulopathies,uncontrolled diabetes,vascular hemorrhagic diathesis,infections in the treated area
Patients are encouraged to have an ultrasound or breast mammogram before the procedure. The surgical procedure performed by our staff allows for the precise analysis of the results of these tests. The technician performing the ultrasound or mammogram must be informed of the presence of implants before the start of the tests.

CONTRAINDICATIONS:

coagulopathies, uncontrolled blood pressure disturbances, uncontrolled diabetes, infections in the area that is to be operated are absolutely contraindicative of the procedure

COST:

Please see the price list

piersi2apiersi2b


PURPOSE :

Lifting and plastic surgery of breasts. This procedure is performed in women who are pleased with the size of their breasts, but not with the shape the breasts may have taken due to time, childbearing/breastfeeding, or rapid weight loss.

PROCEDURES :

anesthesia : general
procedure: skin is removed from the area surrounding the auroles, which leaves a small circular scar. This procedure may be combined with breast augmentation or reduction.

POST OPERATIVE CARE :

If breast augmentation or reduction is not performed during this procedure, the patient may resume her normal activities quickly. A special bra must be worn for 4-6 weeks. The stitches are removed 10 days postoperatively.

PRE-OPEERATIVE PREPARATION:

It is best to perform the surgery 2 weeks into the menstrual cycle, 6 months after stopping breastfeeding, and/or after the last planned birth of a child. The patient must quit smoking at least 2 weeks prior to the procedure, and no medications affecting coagulation may be used (ex. Aspirin). The patient must be in overall good health, and laboratory test results must be within normal limits. Emotional unsteadiness and lack of specific expectations (or unrealistic expectations), of the final effect of the procedure on the part of the patient may be contraindications for going ahead with the surgery.

REQUIRED TEST :

EKG blood morphology, blood type bleeding time, clotting time .

Patients are encouraged to have an ultrasound or breast mammogram before the procedure. The surgical procedure performed by our staff allows for the precise analysis of the results of these tests.

CONTRAINDICATIONS:

coagulopathies, uncontrolled blood pressure disturbances, uncontrolled diabetes, infections in the area that is to be operated are absolutely contraindicative of the procedure

COST:

Please see price list


PURPOSE :

Adapting the size of the breasts to fit the patient's body type. Large breasts can be both a source of low self-esteem and bothersome for active women. They can also cause such problems as back pain, skeletal deformities, and skin problems. In addition to health benefits, breast reduction can also correct breast shape and the location of the nipples.

PROCEDURES :

anesthesia : general
procedure:the total mass of the mammary gland is reduced, as is extraneous skin. The nipples are placed in the appropriate position. The scar runs the border of the aureola and in a skin fold under the breast. It is also possible to decrease the size of the aureola. Liposuction is also possible during this procedure

POST OPERATIVE CARE :

special bra + elastic bandage
Dressing changes, stitch removal after 10 days.
special bra + elastic bandages (see breast augmentation)
The expected effect is visible in 4-6 weeks, with complete healing by 3 months' time.

POSSIBLE COMPLICATIONS:

Complications are rare and relatively non-threatening. As with any surgical procedure, there is the possibility of hemorrhage, hematomas, and infections, although these have no effect on the final result and can be treated by standard means. There may also be transient loss of sensation in the breast and/or aureola.

LENGTS OF TIME PATIENT MUST REMAIN AFTER THE PROCEDURE:

2 days

TIME NEED FOR RECUPERATION:

The patient must not lift her arms or undertake vigorous activity for 4-6 weeks. Normal activities may be resumed 2 weeks after the procedure.

PRE-OPEERATIVE PREPARATION:

It is best to perform the surgery 2 weeks into the menstrual cycle, 6 months after stopping breastfeeding, and/or after the last planned birth of a child. The patient must quit smoking at least 2 weeks prior to the procedure, and no medications affecting coagulation may be used (ex. Aspirin). The patient must be in overall good health, and laboratory test results must be within normal limits. Emotional unsteadiness and lack of specific expectations (or unrealistic expectations), of the final effect of the procedure on the part of the patient may be contraindications for going ahead with the surgery.

REQUIRED TEST :

EKG blood morphology, blood type bleeding time, clotting time .

Patients are encouraged to have an ultrasound or breast mammogram before the procedure. The surgical procedure performed by our staff allows for the precise analysis of the results of these tests.

CONTRAINDICATIONS:

coagulopathies, uncontrolled blood pressure disturbances, uncontrolled diabetes, infections in the area that is to be operated are absolutely contraindicative of the procedure

COST:

Please see price list