Rekonstrukcje chirurgiczne

dotyczą pacjentów u których doszło do uszkodzenia tkanek w wyniku urazu, procesu chorobowego lub są one wynikiem wady wrodzonej. Patologie dotyczyć mogą każdej okolicy anatomicznej ciała człowieka. Urazy mogą być wynikiem działania czynników chemicznych, mechanicznych lub termicznych albo następstwem działań zamierzonych np. interwencji chirurgicznych.

Zabiegi rekonstrukcyjne najczęściej dotyczą okolic odsłoniętych, wystawionych na widok publiczny (twarz, szyja, przedramiona, podudzia), często jednak stanowią nie tylko defekt kosmetyczny, ale są powodem zaburzeń funkcjonalnych, znacznie utrudniających normalne funkcjonowanie. Rekonstrukcje chirurgiczne obejmują cała grupę zabiegów omówionych szczegółowo w dziale chirurgia.

CEL ZABIEGU :

Zmiana kształtu i rozmiarów nosa tak, aby pasował do pozostałych elementów twarzy oraz poprawienie jego funkcji.

TECHNIKI OPERACYJNE :

Zabieg polega na powiększeniu lub pomniejszeniu, podniesieniu końca nosa, nadbudowie ubytków, likwidacji garbu, udrożnieniu przewodów nosowych, prawidłowym ustawieniu przegrody nosa.

ZNIECZULENIE: najczęściej ogólne.

Przebieg zabiegu: Cięcie prawie niewidoczne po zabiegu, przeprowadza się w przedsionku nosa, u podstawy słupka lub skrzydeł nosa. W czasie zabiegu wykonuje się zmianę rusztowania nosa (korekcje części kostnych, chrzęstnych, małżowin nosowych i przegrody).
Po zabiegu nos jest setonowany (wypełniony taśmą z gazy) i unieruchomiony opatrunkiem gipsowym.

OPIEKA POOPERACYJNA :

Po około 3 dniach usuwamy setony, po 10 dniach opatrunek gipsowy. Niestety przez cały okres setonowania oddychamy wyłącznie przez usta.

MOŻLIWE POWIKŁANIA :

Krwawienie, krwiaki, infekcje, zaburzenia węchu, zaburzenia czucia, niezadawalający efekt kosmetyczny.

CZAS POBYTU W SZPITALU :

Wymagany 1 dzień hospitalizacji, pacjent wychodzi następnego dnia po wizycie lekarskiej.

CZAS REKONWALESCENCJI :

Po zabiegu przez kilka dni utrzymuje się obrzęk, często po zabiegu pojawiają się tzw. "krwiaki okularowe", które znikają po 2-3 tygodniach. Setony usuwamy po 3 dniach - opatrunek gipsowy po 10-14 dniach. Proces gojenia trwa ok 3 m-ce, a końcowy efekt możemy ocenić dopiero po 6 miesiącach. Stabilizacja trwa ok. 18 miesięcy. W okresie pooperacyjnym unikamy lub znacznie ograniczamy wysiłek fizyczny.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

Konsultacja laryngologiczna, a w przypadku nosów pourazowych RTG lub CT lub MRI głowy.

WYMAGANE BADANIA :

  • EKG,
  • RTG klatki piersiowej,
  • Morfologia, grupa krwi,
  • INR, APTT – parametry krzepnięcia krwi
  • HbS, HCV.

KOSZT ZABIEGIU :

Ceny podane są w cenniku, do zabiegów estetycznych należy doliczyć 23% VAT.


DESCRYPTION :

Includes procedures involving correction of the shape of the hips, buttocks, thighs, knees, and calves.
Detailed information can be found on the Esthetic Surgery pages.


PURPOSE :

The procedure involves tightening the soft tissues of the face to eliminate wrinkles and excess skin, to remove changes due to aging. This procedure is often associated with removal of fat tissue from the area under the chin and its transplantation to areas requiring correction (i.e. cheeks).

INDICATIONS :

Flabby facial skin, facial and neck wrinkles, appearance of 'aged' and tired skin.

PROCEDURES :

anesthesia : local and droperodol-fentanyl (NLA), or general
procedure:excision of excess skin and plastic reconstruction of the affected tissues (ligaments, tendons, muscles). Incisions are made in the pre-auricular and post-auricular areas, as well as at the margin of hair growth to make scars the least visible.
The skin is separated from its underlying structures on the face and neck. Muscles and tendons are reconstructed to fix skin in its new location. Excess skin is removed and the wound is stitched in layers. Drains are placed for one day

POST OPERATIVE CARE :

Drains are removed 1 day after the procedure. Some stitches are removed within a few days, the rest after 10 days. Compressive bandages are required continuously for 4-6 days; they are used to decrease the risk of complications (hemorrhage, hematoma) as well as to help sculpt the new contours of the face, chin, and neck.

POSSIBLE COMPLICATIONS:

Increased length of healing, infections, hemorrhage, moderate pain requiring oral painkillers. Edema and bruising can last about one week.

LENGTS OF TIME PATIENT MUST REMAIN AFTER THE PROCEDURE:

2 Deys

TIME NEED FOR RECUPERATION:

The effects of the surgery are seen after approximately 3 months. Full physical recovery is after about 10-14 days. The head can be washed 3 days after the procedure. The procedure does not require general shaving of the head, but narrow patches of hair are shaved to keep the edges of the wound clean.

PRE-OPEERATIVE PREPARATION:

The patient must discontinue smoking cigarettes, cigars, and the use any type of tobacco products for the 3 weeks before the procedure and until the wounds have finished healing. Any medications that can affect blood clotting must be discontinued three weeks before the procedure.

REQUIRED TEST :

bleeding time, clotting time, blood morphology, EKG.

CONTRAINDICATIONS:

coagulopathies, uncontrolled hypertension, uncontrolled diabetes, vascular hemorrhagic diathesis, infections in the operated area

COST:

Please see the price list.


DESCRYPTION :

Includes all types of procedures described in Esthetic Surgery, as well as procedures of the nose, lips, eyelids or other facial irregularities due to congenital malformations or acquired malformations resulting from trauma. For detailed information, please send your questions and photographs to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


FACE MODELING:

DESCRYPTION :

Includes all types of procedures described in Esthetic Surgery, as well as procedures of the nose, lips, eyelids or other facial irregularities due to congenital malformations or acquired malformations resulting from trauma. For detailed information, please send your questions and photographs to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DESCRYPTION :

BODY MODELING :

Includes procedures involving correction of the shape of the hips, buttocks, thighs, knees, and calves.
Detailed information can be found on : chirurgii estetycznej.